Stopa kojom se oporezuju prihodi od kapitala povećana je sa 10% na 15% novim izmenama zakona o Porezu na dohodak građana.