Nova mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa obračunavanjem PDV u građevinarstvu

od strane | sep 26, 2022 | Uncategorized | 0 Komentara

Ministarstvo finansija izdalo je nova Mišljenja u kojima je izrazilo svoje stavove u vezi sa obračunavanjem PDV u građevinarstvu. U nastavku navodimo najvažnije delove mišljenja.

Ko je poreski dužnik za promet iznajmljivanja kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocem, kao i promet usluga iznajmljivanja pontona sa potiskivačem, sa rukovaocem (posadom)?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-366/2022-04 od 04.7.2022. god.)

„U vezi sa navedenim, kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga iznajmljivanja kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocem, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV ˗ primalac usluga, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV.

Međutim, prema našem mišljenju, promet usluga iznajmljivanja pontona sa potiskivačem, sa rukovaocem (posadom), ne smatra se prometom usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, što znači da je poreski dužnik za taj promet obveznik PDV ˗ pružalac usluga.“

Da li je postavljanje termoizolacije na cevovodu u okviru zgrade za industrijsku proizvodnju promet iz oblasti građevinarstva?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-73/2022-04 od 04.7.2022. god.)

„S tim u vezi, kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši postavljanje termoizolacije na cevovodu koji čini sastavni deo tehnološke opreme (amonijačni rashladni i toplotni sistemi) koja se koristi u proizvodnom procesu zamrzavanja ili pasterizacije proizvoda u okviru zgrade za industrijsku proizvodnju, pod uslovom da je predmetna oprema sastavni deo objekta (inkorporisana je u objekat, što znači da se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine), mišljenja smo da je reč o prometu iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona za koji je poreski dužnik primalac dobara ili usluga.

Prema tome, obveznik ˗ primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva dužan je da na ukupan iznos naknade za izvršeni promet, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV, obračuna PDV u skladu sa Zakonom.“

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *