Usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, a primenjuju se od 1. februara 2016. do 31.01.2017. godine, su:

 

Za dolazak i odlazak sa rada 3.666,00 dinara
Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica) 2.201,00 dinara
Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe 6.417,00 dinara
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice 36.665,00 dinara
Poklon deci zaposlenih, do 15 godina, povodom Nove godine i Božića 9.166,00 dinara
Jubilarne nagrade zaposlenima 18.331,00 dinara
Iznosi premija za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos koji poslodavac uplaćuje za zaposlenog 5.501,00 dinara
Stipendije i krediti učenicima i studentima 11.000,00 dinara
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika 64.162,00 dinara
Naknada za ishranu – hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi 9.166,00 dinara