Usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, a primenjuju se od 1. februara 2018. do 31.01.2019. godine, su:

 

Za dolazak i odlazak sa rada3.837,00dinara
Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica)2.303,00dinara
Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe6.716,00dinara
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice38.370,00dinara
Poklon deci zaposlenih, do 15 godina, povodom Nove godine i Božića9.592,00dinara
Jubilarne nagrade zaposlenima19.183,00dinara
Iznosi premija za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos koji poslodavac uplaćuje za zaposlenog5.757,00dinara
Stipendije i krediti učenicima i studentima11.511,00dinara
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika67.145,00dinara
Naknada za ishranu – hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi9.592,00dinara