Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima plaćanja

od strane | apr 4, 2013 | Platni promet, Privredna društva | 8 Komentari

Ministar finansija doneo je Pravilnik kojim se bliže uređuje nadzor nad primenom Zakona o rokovima izmirenja komercijalnih transakcija između privrednih subjekata, koji je stupio na snagu 31.03.2013. godine.

Prema ovom pravilniku, predviđeno je da nadzor nad primenom Zakona vrši Ministrarstvo finansija. Ministarstvo će podnositi prekršajne prijave protiv lica koja ne izmire novčane obaveze u predviđenom roku (60 dana od dana prijema fakture, ispunjenja ugovorne obaveze ili u predviđenom roku za pregled obaveze) u sledeća dva slučaja:

1. Kada Ministarstvo primi pravosnažno rešenje o izvršenju  koje se odnosi na obaveze iz komercijlnih transakcija između privrednih subjekata, a koje sud po službenoj dužnosti dostavlja Ministarstvu, radi pokretanja prekršajnog postupka,

2. Kada primi obaveštenje od privrednog subjekta koji je poverilac novčanih potraživanja u komercijalnoj transakciji između privrednih subjekata.

Više o obaveštenju koje poverilac dostavlja Ministarstvu možete pročitati u tekstu Pravilnika koji dajemo u nastavku.

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

Sl.glasnik RS br. 21/2013

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, broj 119/12 – u daljem tekstu: Zakon) u slučajevima kada se te transakcije obavljaju između privrednih subjekata.

Član 2

Nadzor nad sprovođenjem Zakona između privrednih subjekata, saglasno članu 9. stav 1. Zakona, vrši Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), preko ovlašćenih lica, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

U vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona između privrednih subjekata Ministarstvo podnosi nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene članom 12. Zakona.

Ministarstvo podnosi nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po prijemu:

 1. pravnosnažnog rešenja o izvršenju iz člana 10. stav 4. Zakona, koje se odnosi na obaveze iz komercijalnih transakcija između privrednih subjekata;
 2. po prijemu obaveštenja od privrednog subjekta koji je poverilac novčanih potraživanja u komercijalnoj transakciji između privrednih subjekata. 

Član 4

Obaveštenje iz člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika dostavlja se u pisanoj formi i naročito sadrži:

 1. podatke o podnosiocu obaveštenja (poslovno ime, odnosno naziv privrednog subjekta koji podnosi obaveštenje, sedište, poreski identifikacioni broj, matični broj i dr.);
 2. podatke o komercijalnoj transakciji (identifikacija ugovornih strana, predmet ugovora, iznos ugovorene obaveze, broj i datum ugovora, broj, datum i iznos fakture ili drugog zahteva za plaćanje i dr.);
 3. podatke koji se odnose na rok za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u smislu Zakona (datum prijema fakture, odnosno drugog zahteva za plaćanje, datum kada je poverilac ispunio svoju obavezu, datum isteka roka za pregled obaveze i dr.).

Uz obaveštenje iz člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika privredni subjekat dostavlja dokaznu dokumentaciju (overenu kopiju ugovora koji je zaključen u pisanoj formi, dokaz o postojanju drugog osnova za nastanak novčane obaveze, fakture ili druge zahteve za plaćanje i drugu dokumentaciju).

Ukoliko Ministarstvo u postupku vršenja nadzora oceni da je radi utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno dostaviti i dodatnu dokumentaciju, može tražiti dopunu predmeta, odnosno izjašnjenje po svim spornim pitanjima.

Za autentičnost dokumentacije iz stava 2. ovog člana odgovara privredni subjekat koji je dokumentaciju dostavio.

Član 5

Organi državne uprave sarađuju u svim zajedničkim pitanjima i dostavljaju podatke i obaveštenja, koja su neophodna za rad i vršenje nadzora uređenog ovim pravilnikom, saglasno članu 64. stav 1. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10).

Član 6

U postupku vršenja nadzora, na sva pitanja koja ovim pravilnikom nisu uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuju prekršajni postupak i opšti upravni postupak.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 31. marta 2013. godine.

8 Komentari

 1. Nada Mitrovic

  Iz svega ovoga ostaje nerazjasnjeno da li su poverioci duzni da u svakom slucaju prijave zakasnjenje duznika i ako ne prijave snose li bilo kakve sankcije.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Postovana,

   Propisi ne navode obavezu poverioca da prijavi kasnjenje duznika u placanju, vec pravo na to.

   Srdacan pozdrav

   Odgovori
 2. Sladjana Lazic

  Ono sto meni nije jasno do kraja je sta se unosi kao rok za placanje, da li je to valuta sa racuna dobavljaca ili na taj datum dodajemo 45/60 dana.

  Srdacan pozdrav

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Rok za izmirenje novčane obaveze počinje da teče od prvog narednog dana od dana kada je dužnik primio fakturu ili drugi zahtev za plaćanje od poverioca koji je ispunio svoju obavezu ili od dana kada je poverilac ispunio svoju ugovornu obavezu (u slučaju da poverilac ispostavi fakturu pre isporuke dobra ili usluge ili nije moguće utvrditi datum prijema fakture). U slučaju da je ugovorom ili zakonom predviđen rok za pregled predmeta obaveze, rok počinje da teče od dana isteka roka za pregled predmeta obaveze.

   Više o ovoj temi u tekstu:
   http://www.experta.rs/rokovi-placanja-prema-zakonu-o-rokovima-izmirenja-novcanih-obaveza/

   Odgovori
   • Sladjana Lazic

    Znaci, u datum za placanje obaveze unosim datum koji je 45/60 dana od datuma prijema racuna ili datuma fakture? Je li tako? A, sta predstavlja datum valute placanja na fakturi dobavljaca? On za ovaj Zakon nije bitan?

    Odgovori
 3. Marija Đorđić

  Poštovana,

  Molim Vas da imate u vidu da su svi tekstovi na sajtu informativnog karaktera i da Vas ne možemo savetovati kako da postupite u pojedinačnim slučajevima. Za te potrebe najbolje je da kontaktirate Vašeg knjigovođu ili pravnika.

  Što se tiče valute plaćanja na računu, ukoliko rok plaćanja nije ugovoren u skladu sa ovim Zakonom, smatra se ništavim. Niste precizirali gde unosite rok plaćanja za koji pitate.

  Odgovori
 4. Dragan Urošević,

  Dobio sam opomenu da nisam platio drugi deo (50%) po osnovu obaveštenja za plaćanje usluga parkiranja, iako sam prvi deo platio u roku (18.09.) koji je naveden u obaveštenju (18.09.). Obrazloženje koje sam dobio je bilo: kad nas je uplata evidentirana 21.09. po sam tako prekoračio rok i treba da platim i drugih (50%).
  Molim vas, recite mi ko je u pravu.

  Pozdrav Dragan Urišević

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ovo nije pitanje sa kojim vam mi možemo pomoći.

   Svako dobro!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *