Na radove na adaptaciji izvođač obračunava PDV

od strane | jan 26, 2013 | Građevinarstvo, PDV | 0 Komentara

Izmenama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 1. januara 2013. (a važile su do 15.10.2015. godine,) između ostalog je predviđeno da izvođač radova u situacijama koje ispostavlja direktno investitoru  ne obračunava PDV, shodno članu 10. stav 2. tačka 3. Zakona. Potreban uslov je da i izvođač i investitor budu u sistemu PDV-a. Ove odredbe važile su d 15.10.2015. godine. Za aktuelne propise pročitajte tekst ovde. U nastavku govorimo o situaciji koja je bila aktuelna od 01.01.2013. do 15.10.2015.

Zakon o PDV poziva se na definiciju investitora koja je data u Zakonu o planiranju i izgradnji. Prema istom, investitor je lice:

1. za koga se gradi objekat, i

2. na koje glasi građevinska dozvola.

Shodno ovim odredbama, možemo zaključiti da se investitor u smislu Zakona o PDV  javlja samo u poslovima koji se tiču izgradnje novih objekata za koje je potrebno pribaviti dozvolu za gradnju. U slučaju kada izvođač radova fakturiše radove na izgradnji novog objekta licu koje ima građevinsku dozvolu, on ne obračunava PDV na fakturisane radove.

Međutim kada se radi o adaptaciji postojećih objekata, za koje nije potrebna građevinska dozvola, prema odredbama zakona ne radi se o fakturisanju izvođača radova prema investitoru, pa shodno tome izvođač radova nema pravo da se oslobodi PDV u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3. Zakona o PDV. Izvođač radova u ovom slučaju obračunava PDV kao i do sada.

Isti je slučaj i sa investitorima koji nisu u sistemu PDV-a, kao što su fizička lica koja nisu registrovala delatnost. Pošto je jedan od uslova za oslobođenje izvođača od PDV obaveze za fakturisane radove da i izvođač i investitor budu u sistemu PDV, izvođač investitoru – fizičkom licu koje nije registrovanu u sistemu PDV-a, ispostavlja račune sa obračunatim PDV-om.

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *