Pored kupoprodaje robe i usluga od registrovanih firmi i preduzetnika, preduzeća ponekad imaju potrebu ili priliku da otkupe neko dobro i od fizičkog lica koje nije registrovano za obavljanje delatnosti.

Najčešće se radi o građanima koji nasumično prodaju po neki komad svoje imovine, od slučaja do slučaja. Prodaja je retka i uglavnom se radi o pojedinačnim predmetima, pa se ne može reći da taj građanin obavlja delatnost u smislu trajnog izvora prihoda od prodaje.

Firma može bez smetnji otkupiti imovinu fizičkih lica u ovom slučaju. Fizičko lice treba da pruži dokaz da je zaista vlasnik imovine koju prodaje, a u te svrhe može poslužiti ugovor o kupoprodaji ili račun koji je dobio prilikom nabavke predmetnog dobra ili njegova izjava o vlasništvu.

Ovakva prodaja ne podleže plaćanju poreza na dohodak građana, a ovaj stav podržan je Mišljenjima ministarstva finansija br 414-00-106/2001-04 i 414-00-00099/2007-04.

Međutim, treba jasno razdvojiti pojedinačnu prodaju od neregistrovane delatnosti (tkz rada na crno).

Firma koje kupuje predmete od fizičkog lica je dužna da proceni, prema informacijama kojima raspolaže, o čemu se radi u svakom konkretnom slučaju.

Ukoliko recimo, fizičko lice ponudi otkup polovnog električnog aparata iz svog domaćinstva i nakon toga ovo ostane usamljen slučaj prodaje od strane tog fizičkog lica, firma nema razloga da sumnja da se radi o nasumičnoj prodaji sopstvene imovine ovog građanina i nije obavezna da obračuna i plati porez na dohodak.

Međutim, ako isto fizičko lice nudi redovno iste ili različite proizvode koje samo nabavlja ili izrađuje, ponekad i u većoj količini, tada firma treba da posumnja da se radi o neregistrovanom obavljanju delatnosti. To može biti ručna izrada nakita, preprodaja kozmetike, ili bilo koja druga delatnost. U tom slučaju, firma koja kupuje proizvode dužna je da obračuna i uplati porez na dohodak, u skladu sa članom 101. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.