Decembra meseca 2012. godine uvedena je izmena kojom se pravna lica koja su ranije tretirana kao nedobitna sada svrstavaju u dobitne organizacije ukoliko ostvaruju većinski prihode na tržištu. Većinski prihodi su oni koji u ukupnim prihodima učestvuju sa preko 80%.

Dakle, ukoliko se skupština zgrade finansira isključivo iz zakupnina koje naplaćuje izdajući u zakup pojedine delove zgrade, ili ovi prihodi čine više od 80% ukupnih prihoda (u koje spadaju i članarine koje se prikupljaju od stanara) skupština zgrade je dobitna organizacija.

Ukoliko se skupština zgrade većinski finansira prilozima koje daju stanari – vlasnici stanova, odnosno ovi prihodi čine 80% i više od ukupnih prihoda, skupština zgrade je nedobitna organizacija. Prema Zakonu o porezu na dobit, ukoliko ne ostvari razliku između prihoda i troškova veću od 400.000 dinara tokom poslovne godine, skupština stanara ima pravo na oslobođenje od poreza na dobit.

Ukoliko se kućni savet finansira pretežno od zakupnina ili drugih prihoda sa tržišta nema pravo na oslobođenje. U svakom od navedenih slucaja, skupstina stanara je obavezna da sastavi i preda bilans stanja, bilans uspeha, statisticki aneks, poreski bilans i poresku prijavu na obrascu PDP za dobitne ili PDN za nedobitne organizacije.

Ukoliko skupština zgrade ne ostvaruje uopšte prihode sa tržišta, već se celokupni prihod sastoji od uplata stanara, skupština zgrade nije obveznik poreza na dobit i nije dužna da nadležnom poreskom organu dostavi praznu poresku prijavu.

Ova pravna lica treba da dostave PU Bilans supeha uz izjavu da nisu ostvarila prihode na tržištu.

 

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]