Kućni savet kao dobitna ili nedobitna organizacija

od strane | apr 8, 2013 | Privredna društva, Racunovodstvo, Skupstine stanara | 2 Komentari

Decembra meseca 2012. godine uvedena je izmena kojom se pravna lica koja su ranije tretirana kao nedobitna sada svrstavaju u dobitne organizacije ukoliko ostvaruju većinski prihode na tržištu. Većinski prihodi su oni koji u ukupnim prihodima učestvuju sa preko 80%.

Dakle, ukoliko se skupština zgrade finansira isključivo iz zakupnina koje naplaćuje izdajući u zakup pojedine delove zgrade, ili ovi prihodi čine više od 80% ukupnih prihoda (u koje spadaju i članarine koje se prikupljaju od stanara) skupština zgrade je dobitna organizacija.

Ukoliko se skupština zgrade većinski finansira prilozima koje daju stanari – vlasnici stanova, odnosno ovi prihodi čine 80% i više od ukupnih prihoda, skupština zgrade je nedobitna organizacija. Prema Zakonu o porezu na dobit, ukoliko ne ostvari razliku između prihoda i troškova veću od 400.000 dinara tokom poslovne godine, skupština stanara ima pravo na oslobođenje od poreza na dobit.

Ukoliko se kućni savet finansira pretežno od zakupnina ili drugih prihoda sa tržišta nema pravo na oslobođenje. U svakom od navedenih slucaja, skupstina stanara je obavezna da sastavi i preda bilans stanja, bilans uspeha, statisticki aneks, poreski bilans i poresku prijavu na obrascu PDP za dobitne ili PDN za nedobitne organizacije.

Ukoliko skupština zgrade ne ostvaruje uopšte prihode sa tržišta, već se celokupni prihod sastoji od uplata stanara, skupština zgrade nije obveznik poreza na dobit i nije dužna da nadležnom poreskom organu dostavi praznu poresku prijavu.

Ova pravna lica treba da dostave PU Bilans supeha uz izjavu da nisu ostvarila prihode na tržištu.

 

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]

2 Komentari

 1. Miljojko Kanjevac

  Poštovana,

  Stambena zgrada kojoj pripadam prošle godine je izdala odredjeni prostor u zgradi pravnom licu. Mi kao SKUŠTINA STANARA IMAMO I PIB I TEKUCI.
  Na kraju godine ukupan prihod iznosio je 360.000,00 dinara, a ukupni rashodi su bili 74.000,00 dinara. Ostvarena dobit po ovoj godini je 286.000,00 dinara.
  Pitanja: Da li smo u obavezi da vodimo poslovnje knjige; Da li plaćamo porez na dobit na prihod od 286.000,00 dinara. I da li sredstva koja su ostala možemo podeliti vlasnicima stanova i pod kojim uslovima.

  Odgovori
 2. Marija

  Potpuni apsurd. Kućni savet je besmisleno telo u uslovima pretežene etažne privatne svojine. U pravnom smislu finansiranje kućnog saveta je apsurd. Čiji je interes da finansira kućni savet? Zgrada kao objekat može da se eksploatiše a to nije isto što i finansiranje dok je održavanje posao koji obavljaju za to plaćene službe a ne kućni savet.

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *