Preračunata opšta stopa PDV-a od 01. oktobra 2012. godine iznosi 16,6667%.