Sistem elektronskih faktura, državni servis koji se nalazi na adresi efaktura.gov.rs počeo je sa radom 01.05.2022. godine. Time je počela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura u Republici Srbiji. Od tog datuma, pravna lica i preduzetnici koji posluju sa javnim sektorom izdaju javnom sektoru fakture u elektronskoj formi.

Naredna faza podrazumeva izdavanje faktura u drugom pravcu – od javnog sektora ka privatnom sektoru i njen početak biće 01.07.2022. godine. Od tog datuma, možete očekivati da vam JP Elektroprivreda Srbije, JKP Infostan, Telekom Srbija AD i drugi subjekti javnog sektora umesto računa u papiru, putem pošte, dostave fakturu u elektronskom obliku, putem državnog portala efaktura.gov.rs. Ovako poslate fakture dužni ste da primite. Drugim rečima, izdavanje, slanje, primanje i čuvanje elektronskih faktura je obavezno a ne opciono. Ne možete zahtevati od dobavljača da vam umesto elektronske fakture izda fakturu u papiru.

Ipak, neće sve firme biti dužne da od 01.07.2022. godine primaju elektronske fakture od javnog sektora.

Ovu obavezu, vaša firme ima ukoliko ste:

a) obveznik PDV-a;

b) dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura (SEF-a) – vaša firma nije obveznik PDV-a, ali ste morali da se registrujete na SEF jer izdajete fakture subjektima javnog sektora od 01.05.2022. godine.

Da rezimiramo:

  • Firme koje nisu u sistemu PDV-a, niti prodaju dobara i usluge subjektima javnog sektora (opšti nivo države i javna preduzeća) nisu dužne da se registruju na SEF niti da primaju fakture u elektronskom obliku.
  • Firme koje su u sistemu PDV-a dužne su da se registruju na SEF i da od 01.07.2022. godine primaju fakture koje im preko SEF-a pošalju subjekti javnog sektora i drugi korisnici SEF-a koji pripadaju privatnom sektoru.
  • Firme koje nisu u sistemu PDV-a, ali su tokom maja i juna izdale barem jednu fakturu javnom sektoru i zbog toga se registrovale na SEF (dobrovoljni korisnici) dužne su da od 01.07.2022. godine primaju fakture koje su im poslate preko SEF-a od strane drugih korisnika (iz javnog i privatnog sektora).

Ukoliko se vaša firma nalazi na spisku obveznika Sistema elektronskih faktura (SEF-a) prvi korak koji treba da preduzmete jeste da se registrujete na sajtu efaktura.gov.rs. O registraciji i radu sa sistemu pišemo u narednim tekstovima.