Kako su se paušalci koji probiju limit u drugoj polovini godine našli u nezavidnom položaju

od strane | sep 21, 2022 | Informacione tehnologije, PDV, Porez na dohodak, Preduzetnici, Racunovodstvo | 18 Komentari

Paušalno oporezovani preduzetnici koji probijaju limit za paušalno oporezivanje tokom poslovne godine našli su se u nezavidnom položaju.

Naime, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, paušalno oporezovani preduzetnici mogu da koriste ovaj način oporezivanja sve dok ostvaruju prihod manji od 6 miliona dinara u toku kalendarske godine.

U slučaju da ostvare promet veći od ovog, oni gube pravo na paušalno oporezivanje i od Poreske uprave dobijaju rešenje kojim im se utvrđuje obaveza vođenja poslovnih knjiga i to od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

U praksi, to je značilo da preduzetnici koji probiju limit za paušalno oporezivanje u prvoj polovini godine, poslovne knjige vode od 01. jula tekuće godine, a preduzetnici koji to učine u drugoj polovini godine od 01. januara naredne godine. 

Izuzetak je preduzetnik paušalac kome prestaje pravo na paušalno oporezivanje jer je ušao u sistem PDV-a. U tom slučaju, preuzetnik je dužan da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik poreza na dodatu vrednost, bez utvrđivanja obaveze vođenja knjiga rešenjem Poreske uprave.

Najvećem broju preduzetnika, posle paušalnog oporezivanja, najatraktivniji poreski model jeste samooporezivanje sa isplatom lične zarade. O ovoj poreskoj šemi pisali smo poseban tekst.

Do pre dve godine, prelazak sa paušalnog oporezivanja na vođenje poslovnih knjiga sa isplatom lične zarade, uprošćeno je izgledao ovako:

 • preduzetnik paušalac probija limit i to prijavljuje Poreskoj upravi;
 • Poreska uprava donosi rešenje o vođenju poslovnih knjiga od polovine godine ili od početka naredne godine;
 • preduzetnik podnosi Obaveštenje o isplati lične zarade i time se prijavljuje za isplatu lične zarade i podnosi akontativnu poresku prijavu PPDG-1S.

U praksi se dešavalo da Poreska uprava donese rešenje od momenta probijanja limita, umesto od polovine tekuće ili početka naredne godine.

Prva promena desila se početkom 2020. godine. Ministarstvo finansija zauzelo je u Mišljenju Ministarstva finansija, br. 430-00-7/2020-04 od 28.01.2020. god stav da se preduzetnik, koji tokom godine izgubi pravo na paušalno oporezivanje, ne može opredeliti za isplatu lične zarade u toku te godine, već tek do 15. decembra za isplatu lične zarade u narednoj poslovnoj godini.

Citiramo deo Mišljenja u kojem je to navedeno:

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada u toku godine prestanu razlozi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti (u konkretnom slučaju, ukupan promet u prvoj polovini godine je veći od 6.000.000 dinara) i obveznik od polovne tekuće godine ima obavezu vođenja poslovnih knjiga i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit, taj obveznik može da se opredeli za isplatu lične zarade najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Dakle, taj obveznik ne može da se opredeli da vrši isplatu lične zarade za period do kraja godine u kojoj mu je prestao status preduzetnika paušalca. U godini u kojoj je obvezniku prestao status preduzetnika paušalca obveznik može samo da se opredeli (najkasnije do 15. decembra te godine) da vrši isplatu lične zarade počev za period od 1. januara naredne godine (godine koja sledi godini u kojoj je tom obvezniku prestao status preduzetnika paušalca).

Prema iznetom stavu, obveznici kojima Poreska uprava donese rešenje o vođenju poslovnih knjiga od polovine godine, uskraćeni su za povoljnu poresku šemu, koja je dostupna svim drugim preduzetnicima. Njima preostaje da porez i doprinose, do kraja tekuće godine, umesto na ličnu zaradu, čiji iznos mogu sami da opredele, porez i doprinose plaćaju na oporezivi neto prihod (dobitak od poslovanja odnosno profit). Na taj način, ova kategorija preduzetnika, značajno je više poreski opterećena od drugih preduzetnika, koji posluju u istoj delatnosti, na istom tržištu.

Na osnovu ovog stava Ministarstva, Poreska uprava je u narednom periodu izmenila našin postupanja, ne samo kod probijana limita u prvoj polovini godine, već i kod probijanja limita u drugoj polovini godine. Naime, u Poreskoj upravi smo dobili informacije da se preduzetnik paušalac, koji probija limit u tekućoj godini, ne može opredeliti ni za isplatu lične zarade do 15. decembra za narednu poslovnu godinu, ako je u trenutku podnošenja Obaveštenja o isplati lične zarade (dakle u trenutku prijavljivanja) paušalno oporezovan, iako u pomenutom Mišljenju čitamo sledeće:

U godini u kojoj je obvezniku prestao status preduzetnika paušalca obveznik može samo da se opredeli (najkasnije do 15. decembra te godine) da vrši isplatu lične zarade počev za period od 1. januara naredne godine (godine koja sledi godini u kojoj je tom obvezniku prestao status preduzetnika paušalca).

Kako se ovo odražava na oporezivanje preduzetnika u praksi?

Praktično, preduzetnici koji probiju limit, primera radi, u septembru ili oktobru mesecu, i o tome obaveste Poresku upravu, treba da dobiju rešenje o vođenju poslovnih knjiga od 01.01.2023. godine. Međutim, oni više ne mogu, kako je to ranije rađeno, do 15. decembra 2022. godine podneti Obaveštenje o isplati lične zarade od 01.01.2023. godine. Kako smo saznali, povod za to je činjenica da je preduzetnik u tom trenutku u bazi podataka Poreske uprave evidentiran kao paušalno oporezovan preduzetnik a ne kao preduzetnik koji vodi poslovne knjige.

Prema informacijama koje smo dobili, preduzetnici koji se nađu u ovoj situaciji, imaju na raspolaganju dva scenarija:

a) da sačekaju kraj godine kada će Poreska uprava sama utvrditi da su u tekućoj godini ostvarili promet veći od 6 miliona i da im rešenjem naloži vođenje knjiga u 2023. godini. U toku 2023. godine oni ne mogu da isplaćuju ličnu zaradu. Poreze i doprinose plaćaju na ostvareni oporezivi prihod – profit. 

b) da odmah po probijanju limita podnesu poresku prijavu kojom obaveštavaju Poresku upravu o probijanju limita i početku vođenja poslovnih knjiga. Poslovne knjige vode od tog momenta, bez čekanja početka naredne godine. Od trenutka prelaska na vođenje poslovnih knjiga do kraja tekuće godine, porez i doprinose plaćaju na oporezivi prihod. Do 15. decembra se opredeljuju za isplatu lične zarade u 2023. godini i od 01.01.2023. godine isplaćuju ličnu zaradu i primenjuju ovu poreski atraktivniju šemu.

Postupanje nije ujednačeno, pa nam klijenti prenose da u nekim filijalama dobijaju mogućnost da izaberu jednu od ove dve opcije, dok im drugim prezentuju samo jednu od ove dve opcije kao jedinu ispravan postupak.

Dakle, pred preduzetnicima je izbor, ako ga uopšte imaju, između dve alternative, gde i u jednom i u drugom slučaju ne mogu izbeći sistem samooporezivanja bez isplate lične zarade. Razlika je u periodima tokom kojih se ovi sistemi primenjuju, i tu će preduzetnici tražiti način za optimizaciju poreskih obaveza.

18 Komentari

 1. milivoje

  Kraljevacka PU nije pravila problem da se pocetak vodjenja knjiga odredjuje datumom probijanja limita,i podnosenjem PPDG1-S opredeli na licnu zaradu

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Hvala vam što ste podelili vaše iskustvo. Da li je to iskustvo od nedavno (u 2022 godini)? Ako jeste, da li ste preko portala ePorezi podneli obaveštenje o isplati lične zarade ili samo PPDG-1S prijavu u kojoj ste se opredelili za ličnu zaradu?

   Verujem da će drugim kolegama i preduzetnicima značiti ove informacije, kako bi saznali šta mogu da očekuju u radu.

   Svako dobro!

   Odgovori
 2. Darko

  Da li je uopšte moguće preći iz paušalnog oblika na vođenje knjiga sa isplatom lične zarade? Čujem da navodno nije moguće tj. da traže da se najamanje jedna godina bude na sistemu samooporezivanja. Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Upravo smo o tome pisali u ovom tekstu. Prema informacijama koje imamo „sa terena“, praksa varira od filijale do filijale, pa je najbolje da se konsultujete sa svojim poreskim inspektorom pre nego što inicirate ovaj postupak.

   Svako dobro!

   Odgovori
 3. Marija

  Poštovani,
  ako preduzetnik paušalac želi da predje na vodjenje knjiga iako nije prešao limit od 6.000.000,00 dinara u kom trenutku je moguće to uraditi? Da li može bilo kada u toku godine ili postoji neki određeni rok?

  Unapred hvala,
  Marija Perić

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   Prelazak sa paušalnog oporezivanja na vođenje poslovnih knjiga po volji preduzetnika nije uređeno zakonom i podzakonskim aktima, pa se razlikuje od filijale do filijale. Zbog toga je potrebno da se informišete u filijali Poreske uprave kojoj preduzetnik pripada prema sedištu.

   S obzirom da Zakon o porezu na dohodak navodi da se pravo na paušalno oporezivanje koristi sve dok ne nastanu okolnosti zbog kojih se to pravo gubi, možete očekivati i odgovor da to nije moguće sprovesti, ako ne nastanu objaktivne okolnosti za gubitak prava (probijanje limita od 6 miliona, ulazak u sistem PDV-a, promena delatnosti na delatnost koja ne može biti paušalno oporezovana itd).

   Svako dobro!

   Odgovori
  • Buba

   Da li kao paušalac mogu da radim samo sa jednom firmom ili moram da radim sa više firmi.
   Negde sa pročitala da mora da radim sa najmanje dve firme i da sa jednom firmom nemogu da imam veći promet od 80% a to je 4.800.000,00

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovana,

    Pogledajte uslove testa samostalnosti. Informacije koje imate su nepotpune. Učešće klijenta u prometu je samo jedan od elemenata testa.

    Svako dobro!

    Odgovori
 4. Vladislav Čale

  Marija ćao,

  Samo da pomognem raspravi:

  Imamo slučaj iz 2021. godine (dakle, nakon mišljenja Ministarstva koje navodiš) na opštini Novi Beograd da su nam u poreskoj prihvatili prelaz sa paušala na knjigaša sa isplatom lične zarade koji je probio limit od 8M RSD (pa je ušao po sili zakona i u PDV) i to u prvoj polovini godine.

  Redovno smo popunjavali formulare PPDG-1S kroz ePorezi i posle je koliko se sećam bilo nekakvih dodatnih zvanja i kontakta sa poreskim inspektorima, ali od prvog momenta prelaska na knjigaša obračunava mu se i isplaćuje lična zarada (iako smo mislili da to neće biti moguće).

  Mogu saznati detalje slučaja pa da potkrepim još jednim komentarom.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Zdravo Čale,

   Hvala ti na ovim informacijama. Definitivno dosta zavisi od samih inspektora. Da li imaš informaciju da li je bilo problema prilikom predaje zahteva za ličnu zaradu? Da li ste kontaktirali sa inspektorom koji je u sistemu promenio status preduzetnika iz „paušalca“ u „knjigaša“ da bi „prošao“ zahtev za LZP?

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 5. Miloš

  Poštovani,

  Da li se računa promet u poslednjih godinu dana (okt ’21-okt ’22) ili promet ostvaren u tekućoj kalendarskoj godini (od 1.1.2022)?

  Hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Računa se promet ostvaren u kalendarskoj godini – od 01. januara do 31. decembra.

   Svako dobro!

   Odgovori
 6. Damjan

  Postovana Marija,

  Hvala za jako bitan tekst koji me je naveo na hitno razmatranje situacije. Zamolio bih Vas za misljenje.

  Ako pausalac zna da uskoro prelazi 6 miliona, recimo u decembru mesecu, da li je pametno vec sada, odmah, uci u sistem PDV-a (recimo da saradjuje samo sa inostranstvom gde svakako ne naplacuje PDV, ali dobrovoljno zeli da udje) i onda krenuti odmah sa vodjenjem knjiga i sacekati da se probije limit u decembru, i da onda izabere da vodi poslovanje sa isplatom licne zarade od 1.1.2023, jer ce morati da bira d.o.o ili LZP probijanjem limita od 6 mil (a u sistemu PDV-a)?

  Da li sam dobro shvatio da je ovo idealno resenje za svakog pausalca koji radi iskljucivo sa inostranstvom i koji uskoro probija 6mil limit? Nisam samo siguran ako dobrovoljno udje u sistem PDV-a on svakako gubi pravo na pausal tim cinom, ali barem moze da bira LZP od 1.1.2023, zar ne?

  Srdacan pozdrav i veliko hvala!

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Ulaskom u sistem PDV-a, preduzetnik gubi pravo na paušalno oporezivanje trenutno. Ako se ulazak u sistem PDV-a desi pre 15. decembra, ne vidim smetnju da preduzetnik podnese zahtev za isplatu lične zarade od 01.01.2023. godine.

   Kroz komentare možemo da damo kraće odgovore na pitanja, ne i savete za konkretne situacije, tako da ne mogu dati odgovor na pitanje da li je ulazak u sistem PDV-a adekvatno rešenje za vaš biznis.

   Svako dobro!

   Odgovori
   • Damjan

    Hvala na odgovoru!
    Imao sam razgovor sa svojim inspektorom i receno mi je da ipak nije moguce to izvesti, i da zapravo ne postoji nijedan moguci nacin da se predje odmah od 1.1.2023. na isplatu licne zarade vec da se mora proci cela godina na ceo iznos pa tek od 1.1.2024. na isplatu licne zarade. Ovo me je totalno sokiralo i upotpunjuje vas tekst da zapravo totalno nezavidan polozaj za sve pausalce, prosto ne znam sta raditi i mislim da cu zatvoriti pausal, eventualno kasnije otvoriti LZP osnivanjem nove firme.

    Odgovori
 7. Marko

  Hvala za tekst! Koliko vidim (a i prema informacijama iz Poreske uprave) za prelazak za licnu zaradu u najkracem roku postoje tri glavne opcije – 1) dobrovoljni ulazak u PDV 2) da zatvoris agenciju pa je opet otvori 3) promena sifre delatnosti na neku koja ne dozvoljava pausal.

  Apsurdno.

  Odgovori
  • Djordje

   Poatovani,
   Da li ako se predje limit od 6 Mio u drugoj polovini godine
   Placam do kraja godine porez na osnovu zarade( dobiti) ili pausalno od momenta kada predjem taj limit? Ako je odgovor Da, da li mogu amanjiti poresku osnovicu pravdanjem troskova.
   Limit od 8 Mio nije predjen jer poslujem sa inostranstvom.!

   Pozdrav i Hvala!

   Odgovori
   • Marija Đorđić

    Poštovani,

    U slučaju da limit pređete u drugoj polovini godine, dobićete Rešenje o vođenju poslovnih knjiga od 01.januara naredne godine. Ostajete u paušalnom režimu sve do 31. decembra bez obzira na to što ste probili limit od 6 miliona dinara, osim ako ne postanete obevznik PDV, što ste isključili kao mogućnost u vašem pitanju.

    Svako dobro!

    Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *