Kako da pristupnim sistemu eFaktura?

od strane | jun 20, 2022 | Elektronsko fakturisanje | 0 Komentara

Kroz nekoliko dana, tačnije 01.07.2022. godine, počinje druga faza implementacije Sistema elektronskih faktura (SEF) u Republici Srbiji. U ovoj fazi, subjekti javnog sektora po prvi put će izdavati i dostavljati subjektima privatnog sektora fakture za dobara i usluge u elektronskoj formi. Ovako izdate i poslate fakture dužni su da prime subjekti privatnog sektora i dobrovoljni korisnici SEF-a, u koje spadaju:

  • preduzetnici u sistemu PDV-a,
  • fizička lica u sistemu PDV-a,
  • privredna društva u sistemu PDV-a,
  • sva druga lica u sistemu PDV-a koja ne spadaju u javni sektor (opšti nivo države i javna preduzeća),
  • preduzetnici i privredna društva koji nisu obaveznici PDV-a ali su morali da se registruju na SEF da bi poslali račun svom kupcu koji pripada javnom sektoru (tkz dobrovoljni korisnici).

Da bi bili u mogućnosti da ispune ovu obavezu, lica sa spiska moraju se registrovati na SEF do 01.07.2022. godine. Ovo ne važi za dobrovoljne korisnike, s obzirom da su oni ovaj korak već obavili i ne treba da ga ponavljaju.

Prvu registraciju na SEF mora da obavi zakonski zastupnik (preduzetnik ili direktor privrednog društva). Preduslov za registraciju jeste da zakonski zastupnik ima otvoren nalog na portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs. 

Na ovom državnom servisu vrši se identifikacija zakonskog zastupnik. Identifikacija se može obaviti pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronskog potpisa) koji je izdat od strane jedne od sertifikacionih kuća:

  • JP Pošta Srbije
  • Privredna komora Srbije
  • MUP
  • Halcom
  • E Smart Systems

Svaka od 5 sertifikacionih kuća izdaje podjednako kvalitetne sertifikate. U MUP-u možete aktivirati sertifikat na samoj ličnoj karti, ukoliko posedujete čipovanu ličnu kartu i ovaj postupak je besplatan. Kod ostalih sertifikationih tela, nabavka sertifikata se plaća. Sertifikat možete nabaviti na pametnoj kartici ili USB stiku. Ukoliko se odlučite za elektronski potpis na pametnoj kartici, biće vam potreban i čitač kartica.

Pre prve upotrebe, sertifikat morate instalirati i podesiti za rad.

Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete ili ne želite da se identifikujete sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, za potrebe registracije možete koristiti mobilnu aplikaciju ConsentID. Za identifikaciju uz pomoć mobilne aplikacije potrebni su vam kredencijali koje možete dobiti u ispostavama Pošte Srbije.

Takođe, možete koristiti i mešavinu ova dva pristupa – prvi put se logovati kvalifikovanim elektronskim sertifikatom direktora, preuzeti parametre za ConsentID aplikaciju, i dalja logovanja na portal bazirati na korišćenju aplikacije za mobilni telefon.

Detaljno uputstvo o registraciji na SEF možete pronaći ovde. Uputstva za privatni sektor počinju na 173 stranici dokumenta.

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *