Izmene u obračunu zarada

od strane | maj 30, 2013 | Radni odnosi | 0 Komentara

Izmene seta poreskih zakona usvojene su i objavljene u Službenom glasniku dana 29.05.2013.

 Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje stupaju na snagu danas 30. maja 2013. godine.

 Najvažnije novine u obračunu zarada su sledeće:

  •  smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%;
  • povećan je neoporezivi iznos zarade sa 8.776 dinara na 11.000 dinara;
  • povećana je stopa doprinosa za PIO za zarade koja se plaća na teret zaposlenog sa 11% na 13% (stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca ostala je nepromenjena).
  • isplatioci koji su do dana početka primene ovih zakona izvršili isplatu dela zarade, odnosno plate i naknade zarade,  obračunavaju i plaćaju porez na zarade u skladu sa starim odredbama zakona zaključno sa konačnom isplatom te zarade, plate ili naknade zarade.
  • zbirna stopa doprinosa za PIO za ostala primanja (autorski ugovor, ugovor o delu itd.) povećana je sa 22% na 24%.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *