Izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem

od strane | avg 6, 2019 | Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo | 0 Komentara

Od 1.marta 2019. godine, Poreska uprava je omogućila izdavanje poreskog uverenja u elektronskom obliku aktivnim poreskim obveznicima (preduzetnicima, pravnim licima), kao i poreskim obveznicima fizičkim licima. Za podnošenje zahteva potreban je kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis).

Poresko uverenje u elektronskom obliku izdaje se podnosiocu zahteva samo ako na uplatnim računima nema poreskog duga.

Trenutno je uredjeno da u elektronskom obliku mogu da se podnesu zahtevi za četiri vrste poreskih uverenja:

  1. uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
  2. uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u
  3. uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda
  4. uverenje o plaćenom PDV-u

Republička administrativna taksa se plaća nakon izdavanja i prijema uverenja u iznosu od 620 dinara, sem kada su u pitanju uverenja prilkom čijeg izdavanja Poreska uprava ne vrši naplatu.

Takva su uverenja za sledeće namene:

  • overa zdravstvene knjižice,
  • naknada za vreme porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta,
  • dečji dodatak,
  • ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Podnosilac je dužan da plati taksu u toku istog dana. U suprotnom, Poreska uprava započinje postupak redovne i prinudne naplate, pri čemu se obračunava i kamata, počevši od narednog dana od dana izdavanja uverenja.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *