Isplata učešća u dobiti (dividende) društva ograničene odgovornosti oporeziva je različito, u zavisnosti od toga ko je osnivač privrednog društva koji ostvaruje pravo na isplatu:
1. fizičko lice – rezident,
2. fizičko lice – nerezident,
3. pravno lice – rezident,
4. pravno lice – nerezident.

U ovom tekstu govorimo o slučaju pod tačkom 3.

Domaće pravno lice A osnovalo je drugo privredno društvo B. Privredno društvo B ostvarilo je dobit i privrednom društvu A, svom matičnom licu, isplaćuje novac kao učešće u ostvarenoj dobiti (dividendu).

Članom 25 Zakona o porezu na dobit pravnih lica predviđeno je da su dividende i učešća u dobiti koja jedno pravno lice ostvari od vlasništva u drugom pravnom licu izuzeti od plaćanja poreza na dobit.

Zakonom ni podzakonskim aktom nisu predviđeni posebni uslovi koje firma treba da ispuni da bi koristila ovu „olakšicu“.

Praktično, zavisno pravno lice donosi odluku o raspodeli ostvarene dobiti osnivačima (pravnim licima). O donetoj odluci ih pismeno obaveštava. Matično pravno lice po prijemu obaveštanje o učešću u ostvarenoj dobiti, iznos učešća knjiži kao prihod i prikazuje ga u bilansu uspeha.

Međutim, na kraju poslovne godine, ovaj iznos se izuzima iz oporezive dobiti, unošenjem na polje 43 obrasca poreskog bilansa, i na taj način praktično ostaje neoporezivo.

Ovaj stav potvrđen je i u Mišljenju ministarstva finansija broj 413-00-147/2015-04, koje je objavljeno u Biletnu u martu 2016. U njemu se potvrđuje da je isplata dividende domaćem pravnom licu neoporeziva.

Ova olakšica važi samo kada je matično pravno lice registrovano sa sedištem u Republici Srbiji. Isplata dividende stranim pravnim licima ima drugačiji tretman (oporeziva je).