Godišnji popis imovine i obaveza

od strane | jan 5, 2014 | Racunovodstvo | 0 Komentara

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode knjige dužni su da izvrše popis (inventarisanje) imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

Svrha popisa jeste svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje, što je preduslov da finansijski izveštaji budu tačni – realni. Zbog toga što je ključni preduslov za tačnost bilansa a samim tim i poreske obaveze, popis je obavezan za sve koji vode knjigovodstvo!

Vršenje vanrednog popisa na određeni dan u toku godine ne oslobađa od obaveze vršenja redovnog popisa na kraju godine.

Sa druge strane, pod određenim uslovima, obveznici mogu vršiti redovan godišnji popis na drugi dan, a ne na 31.12. Da bi se ovakav popis smatrao redovnim godišnjim popisom neophodno je da se njime najmanje jednom godišnje obuhvate sve stavke imovine i obaveza, da se po ovom popisu izvrši usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja, odnosno izvrši knjiženje utvrđenih viškova i manjkova na osnovu adekvatne odluke, kao i da se od dana popisa do 31.12. vodi analitička evidencija po vrsti, količini i vrednosti o ulazu i izlazu dobara. Ukoliko su ispunjena sva tri slučaja, knjigovodstveno stanje na dan 31.12. smatra se stanjem po popisu na taj dan.

Popisom treba obuhvatiti sve stavke imovine i obaveza, a ne samo zalihe materijala, gotovih proizvoda i robe, gotovinu, osnovna sredstva i inventar. Potrebno je popisati i neuplaćeni upisani kapital, nematerijalna ulaganja, finansijske plasmane, potraživanja i obaveze po svim osnovama. Popisom se obuhvata u posebnim popisnim listama sopstvena imovina koja se nalazi kod drugih i tuđa imovina zatečena kod obveznika.

Za potrebe popisivanja, formira se posebna popisna komisija. Kod malih pravnih lica i preduzetnika, popis može da vrši jedno lice.

Za organizaciju i pravilnost popisa odgovorni su zakonski zastupnik i lice koje vodi knjige, dok je za tačnost popisa odgovorna popisna komisija.

Popis se dokumentuje setom isprava. o njima pišemo u posebnom članku.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *