Elektronski servis Poreske uprave e-Porezi počeo je sa radom 2011. godine. Do sada je poreskim obveznicima omogućeno elektronsko podnošenje poreskih prijava za PDV i porez na imovinu, kao i podnošenje PPP prijave o  plaćenim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Od nedavno preko portala e-Porezi, poreski obveznici mogu da dobiju uvid u stanje na poreskim računima (karticama), a u planu je stalno povećanje broja poreskih prijava koje će moći da se podnesu elektronski.

Naročito ističemo značaj mogućnosti uvida u stanje na karticama obveznika. Iako se čini najmanje važnim poslom koji se može obaviti preko portala, on daje mogućnost poreskim obveznicima da izbegnu potencijalno velike kazne, pa i oduzimanje PIB-a kako njihovoj firmi, tako i svim povezanim licima, zbog neplaćanja ili pogrešnog plaćanja poreza i doprinosa.

Naime, uplatom u pogrešnom iznosu ili na pogrešne račune Poreske uprave od strane poreskih dužnika, kao i greškama u knjiženju od strane referenata u Poreskoj upravi, nastaju naizmirene poreske obaveze na karticama poreskih računa dužnika. Zbog ovih neslaganja poreski obveznici mogu imati problema prilikom dobijanja potvrde za učešće na tenderima ili zarad dobijanja markica za zdravstvene knjižice za zaposlene. Takođe, poreska uprava obračunava kamatu poreskim obveznicima na naizmirene obaveze.

Za predaju poreskih prijava preko portala e-Porezi neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat koji omogućava digitalno potpisivanje dokumenata.

Knjigovodstvena agencija Alibris poseduje potrebne sertifikate za rad na portalu e-Porezi. Kao poreski punomoćnik ovlašćeni smo da za svoje klijente podnosimo poreske prijave preko portala i vršimo uvid u stanje poreskih kartica. Na taj način, štedimo vreme potrebno za fizički odlazak u Poresku upravu radi predaje poreskih prijava, a dobijamo pravovremene informacije koje naše klijente štite od nepotrebnog plaćanja zateznih kamata i kazni zbog neslaganja na poreskim karticama.