Elektronska PP OD O prijava

od strane | mar 8, 2016 | Privredna društva, Racunovodstvo, Radni odnosi | 0 Komentara

Osnivači koji u svom privrednom društvu nisu zaposleni, ali obavljaju rad u smislu upravljanja i zastupanja van radnog odnosa, obveznici su plaćanja socijalnih doprinosa, najmanje na minimalnu osnovicu, a ove doprinose za njih obračunava i uplaćuje privredno društvo čiji su članovi.

Do 1.marta 2016. godine, o obračunatim i plaćenim doprinosima podnosila se poreska prijava PP OD O u papirnoj formi, nadležnoj Poreskoj upravi, i to od 1. do 5. u mesecu za prethodni mesec. Društvo je bilo dužno da doprinose uplati do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Rok za uplatu doprinosa od 1.marta ostaje isti ali se način podnošenja prijave izmenio. Prijava se predaje elektronski, na poretalu ePorezi Poreske uprave.

Novina je i rok za predaju. PP OD O može se predati od 1. do 15. dana u tekućem mesecu za obaveze za prethodni mesec, dakle znatno ranije nego što je to ranije bio slučaj.

Naime, prijavu treba predati u istom roku koji je predviđen za plaćanje doprinosa. Na primer, do 15. marta treba platiti doprinose za februar 2016. i predati elektronsku PP OD O prijavu.

Prijava se ne može predati pre isteka meseca za koji se predaje. Dakle, pre 1. marta ne može se predati prijava za februarsku obavezu.

Prijava sadrži tri dela – deo sa podacima o samoj prijavi, deo sa podacima o isplatiocu i deo sa podacima o osnivaču.

O načinu popunjavanja prijave, šiframa vrste doprinosa, kako podneti prijave za doprinose koji su plaćeni „po starom“ i drugim važnim pitanjima pročitajte u tekstu koji smo napisali za portal www.mojafirma.rs klikom ovde.

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *