Dopunski rad

od strane | apr 22, 2016 | Porez na dohodak, Radni odnosi | 2 Komentari

Članom 202. Zakona o radu predviđeno je da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem. Ovaj ugovor obavezno se zaključuje u pisanoj formi, a u njemu se pored novčane naknade zaposlenom, definišu i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Kod drugog poslodavca, lice može da radi najviše do jedne trećine radnog vremena (13 sati i 24 minuta nedeljno).

Naknada koju lice prima po osnovu dopunskog rada oporezuje se porezom na dohodak građana po stopi od 20%. Prilikom obračuna poreza priznaju se normirani troškovi po stopi od 20%.

Naknada je oporeziva i doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje, po stopi od 26%.

Osnovica za obračun poreza i doprinosa je bruto naknada umanjena za iznos normiranih troškova.

Obveznik obračuna i plaćanja poreza i doprinosa je poslodavac (preduzetnik ili pravno lice).

S obzirom da angažovano lice i poslodavac u ugovoru o dopunskom radu najčešće predvide visinu neto naknade, za potrebe obračuna poreza i doprinosa potrebno je izvršiti preračun sa neta na bruto, množenjem neto osnovice koeficijentom 1,582278481.

Primer

Licu koje obavlja dopunski rad po ugovoru o dopunskom radu pripada naknada od 10.000 dinara. U nastavku sledi primer obračuna poreza i PIO doprinosa na naknadu.

Ugovorena neto naknada u dinarima 10,000.00
Koeficijent za preračun 1.582278480
Bruto naknada 15,822.78
Stopa normiranih troškova 0.20
Normirani troškovi 3,164.56
Osnovica poreza 12,658.23
Stopa poreza na druge prihode 0.20
Porez na prihod 2,531.65
PIO doprinos 3,291.14

Dakle, za visinu naknade od 10.000 dinara, poslodavac treba da podmiri dažbine državi u iznosu od 5.822,79 dinara. Ukupno, poslodavca ovaj rad košta 15.822,79 dinara (neto+porez+PIO doprinos).

Pre svake isplate naknade za dopunski rad, potrebno je izvršiti obračun i podneti prijavu PPP PD preko portala ePorezi. Tek nakon što prijava dobije status proknjižena a poreski obveznik dobije instrukcije za plaćanje poreske obaveze, uključujući i broj odobrenja (BOP), on može platiti porez, doprinos i naknadu angažovanom licu. Prilikom predaje poreske prijave treba uneti šifru vrste prihoda 605 00 0, dok primalac naknade može biti označen šifrom 01 ili 02.

U roku od 3 dana od isplate PIO doprinosa, potrebno je predati nadležnoj filijali Fonda PIO M-UN odnosno M-UN/K obrazac, kako bi se isplata doprinosa uključila u evidenciju radnog staža i isplaćenih doprinosa.

 

2 Komentari

 1. Suzana Strbac

  Postovani,kako mogu da prijavim radnicu da radi kod mene a da ne izgubi penziju koju prima posle smrti supruga,hvala

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovana,

   O ovim uslovima zaposlena može da se raspita kod institucije koja joj isplaćuje naknadu. Mogući su određeni oblici angažovanja, uz isplatu naknade ispod propisanog iznosa.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *