Dodatne uplate osnivača nerezidenta koje ne povećavaju kapital

od strane | mar 31, 2016 | Osnivanje privrednih društava, Platni promet, Privredna društva, Racunovodstvo, Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje | 13 Komentari

Osnivač društva ograničene odgovornosti koji je nerezident Republike Srbije može za potrebe rada svog privrednog društva (koje je registrovano na teritoriji naše zemlje) izvršiti uplatu novca u obliku dodatne uplate koja ne povećava kapital.

Uplata se vrši na devizni račun domaćeg privrednog društva, dakle u stranoj valuti.

Nakon uplate poslovna banka dostaviće domaćem privrednom društvu obaveštenje o deviznom prilivu, koje treba popuniti i overeno dostaviti banci, kako bi bio izvršen pravilan raspored priliva.

Ovoj transakciji odgovara šifra osnova 560, a pored nje u obrazac treba upisati tačan iznos priliva, račun na koji društvo želi da primi uplatu (da li želi da devize zadrži na deviznom računu radi budućih plaćanja u devizama ili da ih prenese na svoj dinarski tekući račun) i druge podatke.

Uz potpisano i pečatirano ovlašćenje, banka po pravilu zahteva od klijenta da priloži dokument koji je osnov za ovu transakciju – Odluku o dodatnoj uplati osnivača koja ne povećava kapital društva.

Odluku o dodatnoj uplati koja ne povećava kapital donosi Skupština društva. U njoj se navode između ostalog podaci člana odnosno članova (osnivača) društva koji su obavezni da izvrše dodatnu uplatu, iznos dodatne uplate i rok za ispunjenje obaveze. U odluci se može navesti i mogućnost povraćaja dodatnih uplata, kada se za to steknu potrebni uslovi (kada likvidnost društva bude takva da isplata ne ugrožava prava poverioca).

Nakon prijema dokumentacije, banka će izvršiti kontrolu dokumentacije i podataka o osnivaču koji vrši uplatu u registru Agencije za privredne registre.

Prilikom uplate, ova transakcija se ne prijavljuje Agenciji za privredne registre. Prilikom povraćaja, pak, postoji obaveza oglašavanja na sajtu Agencije za privredne registre. Tek nakon protoka određenog perioda od objave oglasa, i uz ispunjenje uslova koji su propisani za isplate osnivačima, povraćaj ranije izvršene dodatne uplate može da se sprovede.

Način knjiženja dodatne uplate koja ne povećava kapital zavisi pre svega od same suštine transakcije. Ona po prirodi ne povećava kapital društva. Ne odgovara u potpunosti ni kratkoročnim obavezama, jer se ne radi o pozajmici, mada se u Odluci o uplati može predvideti i povraćaj uplaćenog iznosa.

U slučaju da u trenutku knjiženja ne postoji obaveza povraćaja dodatne uplate, transakcija se može zabeležiti na kontima grupe rezervi (33).

 

13 Komentari

 1. MK

  Dodatna uplata se prijavljuje NBS kao direktna strana investicija.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Hvala na korekciji.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 2. DM

  Postovana,
  Da li je kompanija u obavezi da taj novac vrati?
  Hvala.

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Dodatne uplate se vraćaju ukoliko je odlukom u uplati tkao predviđeno, ili ukoliko se to naknadno predvidi od strane skupštine sruštva.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 3. Milan

  Da li se iz navedenih sredstava (uplate nerezidenta koja ne povećava kapital) može ulaziti u vlasnički odnos sa ino firmama, bilo osnivanjem, dokapitalizacijom ili otkupom udela ili akcija?
  S poštovanjem,
  Milan

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani Milane,

   Mislim da je ovo pitanje za pravnike.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 4. milena

  Poštovana,

  kada dodatne uplate iz inostranstva vrši pravno lice koje je osnivač društva u srbiji a uplate nisu vraćene u roku od godinu dana, da li se rade transferne cene za privredno društvo u srbiji i da li se prijavljuje nbs kao direktne strane investicije?

  Unapred hvala

  Odgovori
 5. Aleksandar

  Postovani,

  Da li nerezident f lice(osnivac drustva) moze uplatiti direktno na devizni racun osnovane firme novac tj. sredstva kao dodatni deo osnivackog uloga sa svog racuna fizickog lica u inostranstvu?

  Odgovori
  • Marija Đorđić

   Poštovani,

   Koliko je meni poznato, može. Šifra osnove priliva bi trebalo da je 560. Uz priliv ćete banci morati da prezentujete odluku o dodatnoj uplati.

   Srdačan pozdrav!

   Odgovori
 6. Anita Tatomir

  Poštovanje,

  Da li je omogućeno da rezident RS uplati povezanom pravnom licu nerezidentu pozajmicu koja ne uvećava osnovni kapital društva?

  Unapred hvala

  Odgovori
 7. Boris

  Postovana da li ne rezident a osnovac i vlasnik firme moze kao pocetni kapital da uplati na na racun firme svoj novac?

  Odgovori
 8. Anabela

  Poštovana,
  Firma A je uplatila firmi B dodatnu uplatu na ime osnivaca. Sada je promenjen vlasnik, pa oni hoce da vrate ta sredstva. Na koji način je moguće vratiti ta sredstva, ako su ispunjeni drugi uslovi,sredstva nisu neophodna za pokriće gubitaka društva ili za namirenje poverilaca društva, unet je celokupni upisanog uloga u društvo i sl.

  Odgovori
 9. Dani

  Postovani.vlasnica preduzetnik na licnoj zaradi je prijavljena.Udala u Grcku tamo ima samo boravak,nije u radnom odnosu.U apr smo prijavili punomocnika .sta sve treba da predamo u poreskoj i pio fond od dokumenta i koje sve obaveze ima oko placanja .

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *