Dodatne mere Vlade – isplata 60% minimalaca u avgustu i septembru

od strane | jul 31, 2020 | Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo, Radni odnosi | 2 Komentari

Tokom jučerašnjeg dana, 30 jula 2020. godine Vlada je donela Zaključak, kojim se definišu nova direktna davanja kao odraz pomoći privredi.

Pravo na nova direktna davanja imaju:

 • privredni subjekti koji su ostvarili pravo na direktna davanja čija isplata dospeva u julu 2020. godine;
 • velika pravna lica (razvrstana kao takva u skladu sa finansijskim izveštajima za 2018. godinu) koja pravo na direktna davanja nisu izgubila u skladu sa Uredbom (nisu smanjila broj zaposlenih za više od 10% u odnosu na dan 15.mart 2020.g);
 • privredni subjekti koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV-a između 15. marta i 20. jula 2020. godine; kao i
 • paušalno oporezovani privredni subjekti , preduzetnici koji nemaju zaposlene, kao i preduzetnici i preduzetnici poljoprivrednici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti i nemaju zaposlene, niti su se opredelili za isplatu lične zarade.

Isplata direktnih davanja za one koji su primili minimalce u julu, a nisu velika pravna lica, vršiće se u avgustu i septembru u visini od 60% iznosa koji su dobili u julu, za svaki mesec posebno.

Isplata za drugu kategoriju vršiće se u avgustu za jun i u septembru za jul. Iznos direktnih davanja predstavljaće proizvod broja zaposlenih za koje je podnet Obrazac SL i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Što se tiče treće i četvrte kategorije, isplata direktnih davanja će biti u visini od 36.440 dinara za avgust za treću kategoriju, odnosno u septembru za četvrtu kategoriju.

Obračun zarada za avgust, u ovom slučaju, trebalo bi da bude predat Poreskoj upravi do 15. septembra 2020. godine, a u polje datum plaćanja trebalo bi da se unese 05.01.2021. godine.

Dospeće poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu, takođe akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju pomera se za 5. januar 2021. godine. Rok se odnosi i na avgustovsku i na septembarsku akontaciju.

Dospelost plaćanja akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti koja dospeva u avgustu za prvu kategoriju, odnosno u septembru za treću kategoriju odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za porez od samostalne delatnosti.

Isplata minimalaca će se, i ovog puta, vršiti na poseban namenski COVID-19 račun.

Kao i prethodnog puta, sredstva se mogu koristiti isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Sredstva treba da se iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, u suprotnom, nakon isteka tog roka, prebacivaće se na poseban budžetski račun. Ova sredstva su izuzeta od prinudne naplate.

Odredbe Uredbe koju je donela Vlada u aprilu 2020.godine, a koje se odnose na prava na direktna davanja, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, kao i gubitka prava na direktna davanja, primenjivaće se i prilikom postupka realizacije zaključka Vlade, donetog u julu 2020. godine.

Korisnici minimalaca biće dužni da umesto do kraja oktobra, ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10% do kraja decembra 2020. godine.

2 Komentari

 1. Dijana

  Šta se dešava sa novim radnucima koji su zasnovali RO u junu a nisu imali smanjenje br. radnika da li se uredba odnisi i na njih o tome nema nigde da se pročita u Crosu se vidi povećanje br. radnika na neodredjeno RV

  Odgovori
 2. Ljiljana

  Poštovani,
  dobili smo prve tri minimalne zarade i iskoristili ih.Sada po automatizmu dobijamo i ove dve ali ih nećemo koristiti.Da li imamo obavezu da održimo broj zaposlenih do kraja oktobra ili do kraja decembra?

  Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *