Dan pružanja usluge u spoljnoj trgovini

od strane | mar 21, 2013 | PDV, Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo, Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje | 0 Komentara

Za pravilnu primenu propisa o spoljnotrgovinskom poslovanju, neophodno je tačno odrediti datum pružanja usluge u spoljnoj trgovini. Ovaj datum definisan je Naredbom o određivanju dana pružanja usluge u spoljnoj trgovini koju je izdao ministar ekonomije i regionalnog razvoja 2009. godine. Citiramo relevantne delove Naredbe.

Danom pružanja usluge u spoljnoj trgovini, ako taj dan nije određen, odnosno odrediv na osnovu ugovora, smatra se:

1) za izvođenje investicionih radova u inostranstvu – dan overe računa, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane stranog naručioca, a kod okončane situacije – dan overe od strane naručioca posla, odnosno ovlašćenog organa zemlje u kojoj su radovi izvedeni, ako po propisima te zemlje okončana situacija podleže overi;

2) za ustupanje investicionih radova stranom licu u Republici Srbiji – dan overe računa, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane domaćeg naručioca, a kod okončane situacije – dan overe od strane domaćeg naručioca posla;

3) za poslove međunarodnog transporta robe – dan isporuke robe primaocu, a za poslove međunarodnog prevoza putnika – dan kad je izvršen prevoz putnika. Kao dokaz o izvršenom prevozu robe služi odgovarajuća isprava, a kao dokaz o izvršenom prevozu putnika – putnička karta;

4) za turističke poslove sa inostranstvom – dan naznačen u fakturi o pruženoj usluzi stranom naručiocu;

5) za poslove kada se roba kupuje u inostranstvu, doprema iz inostranstva i izvozi u inostranstvo – dan kad je roba izvozno ocarinjena;

6) za aktivno oplemenjivanje robe u Republici Srbiji (prerada, obrada i dorada) – dan kada je aktivno oplemenjena roba izvozno ocarinjena;

7) za poslove ugovorne kontrole kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu, usluga kontrole letenja i vođenja stranih vazduhoplova na domaćim aerodromima i korišćenje uređaja za te usluge – dan izdavanja fakture o izvršenoj usluzi;

8) za zastupanje stranih lica – dan izdavanja izveštaja o odobravanju provizije stranog lica za izvršeni posao zastupanja (kredit note), odnosno dan podnošenja obračuna ostvarene provizije u proteklom periodu, ako je ugovorom o zastupanju predviđeno da se provizija obračunava zbirno za određeni ugovoreni period;

9) za servisne usluge pružene stranim licima – dan podnošenja obračuna stranom licu o pruženoj servisnoj usluzi;

10) za poslove međunarodne špedicije, međunarodne saobraćajno – agencijske poslove, lučke usluge, poslove skladišta, poslove tegljenja, spasavanja i vađenja brodova, aerodromske usluge, poslove međunarodnih sajmova i druge usluge u međunarodnom prometu – dan pružanja tih usluga, naveden u fakturi o pruženoj usluzi;

11) za prekogranični promet električne energije – datum mesečne fakture o pruženoj usluzi;

12) za usluge istraživanja i pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi i nauci, usluge izvođenja naučnoistraživačkog projekta ili dela projekta, za obuku kadrova, obavljanje konsalting poslova, usluge atestiranja i druge usluge u spoljnotrgovinskom prometu – dan pružanja tih usluga naveden u ugovoru, odnosno odgovarajućoj ispravi o pruženoj usluzi.

Domaća lica koja pružaju usluge iz tačke 1. ove naredbe dužna su da u fakturu, odnosno u odgovarajuću ispravu o pruženoj usluzi unesu i datum završetka pružene usluge.

Zakonskim izmenama iz oktobra 2012. godine ukinuta je obaveza izveštavanja Deviznog inspektorata o fakturisanim uslugama (pročitajte više) i obaveza vođenja kontrolnika (pročitajte više). Knjigovodstvena agencija Alibris ipak preporučuje svojim klijentima da i dalje vode kontrolnik uvoza i izvoza robe i usluga. Ova ili slična evidencija neophodna je zbog drugih propisa koji su ostali na snazi, tu pre svega mislimo na obavezu evidentiranja kreditnih poslova kod NBS.

[fblike url=“https://www.facebook.com/alibris.doo“ style=“standard“ showfaces=“true“ width=“450″ verb=“like“ font=“arial“]

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *