Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje se u petak 11. novembra 2022. godine neradno.

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.

Zaposleni koji ne budu radili na ovaj dan imaju pravo na naknadu zarade u visini 12-mesečnog proseka.

Zaposleni, koji zbog potreba posla, budu raspoređeni da rade, imaju pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika, najmanje 110% od zarade. Praktično, zaposleni koji rade na dan državnog praznika, ostvaruju minimum 210% svoje redovne zarade za taj dan. Poslodavci mogu da definišu veći procenat uvećanja, ali ne manji od zakonom propisanog minimuma (110%).