Dodatne uplate osnivača nerezidenta koje ne povećavaju kapital

Osnivač društva ograničene odgovornosti koji je nerezident Republike Srbije može za potrebe rada svog privrednog društva (koje je registrovano na teritoriji naše zemlje) izvršiti uplatu novca u obliku dodatne uplate koja ne povećava kapital. Uplata se vrši na devizni...

Neke od novosti iz Zakona o platnim uslugama

Novi Zakon o platnim uslugama počinje da se primenjuje 1. oktobra 2015. godine. Donosi brojne novine, a o nekima od njih smo već pisali (Pogledajte: Novi obrasci platnih naloga). Jedna od najvidljivijih novina je uvođenje novih pružalaca platnih usluga i usluga...

Sifre placanja u dinarskim platnim transakcijama

ŠIFRE PLAĆANJA Klasifikacija prema obliku plaćanja 1 Gotovinski gotovinske uplate na tekući račun i isplate s tekućeg računa2 Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog tekućeg računa na drugi tekući račun3 Obračunski obračunska plaćanja9 Preknjižavanje...