Lokalne komunalne takse i firmarina

Izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ukinut je određeni broj lokalnih komunalnih taksi, definisani su najviši mogući iznosi a preduzetnici i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod manji od 50.000.000,00 dinara oslobođeni su plaćanja...