Registracija preduzeća u APR-u i Poreskoj upravi

od strane | jan 16, 2015 | Osnivanje privrednih društava | 1 Komentar

Nakon osnivanja, a pre otpočinjanja rada, sva preduzeća treba da se registruju kod Agencije za privredne registre. U određenom roku nakon registracije, preduzeće treba da se prijavi Poreskoj upravi i podnese propisane obrasce.

Sigurno ste već čuli da se registracija firme danas obavlja vrlo brzo putem jednošalterskog sistema. Jednošalterski sistem znači da kada završite posao na prvih 5 šaltera, ostaje Vam još samo jedan šalter i završili ste! Šalu na stranu, deo postupka koji se obavlja u ovoj instituciji je pohvalno jednostavan i kratak. Na sajtu Agencije www.apr.gov.rs možete pronaći gotovo sve informacije i obrasce koji su Vam potrebni. Ono što donekle komplikuje postupak registracije jeste prikupljenje dokumentacije koja se na ovom poslednjem šalteru predaje.

Registracija novog društva ograničene odgovornosti obavlja se dostavljanjem sledeće dokumentacije Agenciji, lično ili poštom:

1. Jedinstvena registraciona prijava osnivanja,

2. Osnivački akt,

3. Dokaz o identitetu osnivača – članova društva,

4. Potvrda banke o uplati osnivačkog uloga,

5. Overeni potpisi zastupnika – OP obrazac,

6. Potvrde o uplati naknade za osnivanje i dokaz o uplati naknade za objavu osnivačkog akta.

Pošto ste obavili samo osnivanje društva i overili OP obrazac, Vaše sledeće odredište je poslovna banka. Kada se odlučite u kojoj poslovnoj banci ćete otvorite račun, raspitajte se šta je od dokumentacije potrebno da podnesete kako biste otvorili privremeni tekući račun. Firma još uvek nije registrovana i ne možete otvoriti regularan tekući račun, a potrebno je da pre odlaska u APR uplatite osnivački ulog – osnovni kapital društva. Zato će Vam banka otvoriti privremeni račun. Kasnije, kada završite postupak osnivanja, osnivački ulog biće prebačen sa privremenog na klasičan tekući račun i moći ćete njime slobodno da raspolažete.

Zakon o privrednim društvima propisuje da je minimalni osnovni kapital za društvo ograničene odgovornosti 100 dinara. To znači da na privremeni tekući račun u banci treba da uplatite minimum 100 dinara ako sami osnivate firmu, ili po 50 dinara ako osnivate sa partnerom pola-pola. Prilikom uplate uloga na privremeni tekući račun ne zaboravite da tražite potvrdu o uplati od banke, jer ovaj papir treba da predate u APR zajedno sa jedinstvenom regitracionom prijavom.

Posetu banci iskoristite da uplatite sve potrebne naknade za osnivanje i objavu osnivačkog akta APR-u.

Kada obavite ove korake, potrebno je da svu skupljenu dokumentaciju predate APR-u zajedno sa ispravno popunjenom Jedinstvenom registracionom prijavom koju možete skinuti sa sajta APR-a. Ukoliko angažujete knjigovodstvenu agenciju, popunjavanje registracione prijave možete prepustiti njima.

Po predaji prijave, na sajtu APR-a možete pratiti njen status. U roku od 5 dana registrator će doneti rešenje kojim se usvaja ili odbija Vaša prijava. Ukoliko ste sve uradili kako treba, dobićete rešenje o registraciji i original potvrda o PIB-u.

PIB je poreski identifikacioni broj pod kojim se svako lice koje obavlja delatnost, bilo da je ono fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti, preduzetnik ili pravno lice, vodi kod Poreske uprave. Pored PIB-a postoji i MB – matični broj firme, koji će u postupku registracije biti dodeljen Vašem preduzeću. Ovo su dva osnovna registraciona tj identifikaciona broja za svaku firmu.

Sa originalom rešenja o registraciji odlazite kod pečatoresca radi izrade pečata. Ovaj posao gotov je za jedan radni dan. Pored okruglog pečata za doo firme, preporučujemo Vam da izradite i takozvani zavodni pečat. Zavođenje dokumentacije podrazumeva upisivanje datuma i rednog broj na primljenu i izdatu dokumentaciju i doprinosi urednosti poslovne arhive.

Iako Zakonom o privrednim društvima nije predviđeno da privredna društva moraju da imaju pečat, neki drugi zakoni nalažu overu dokumentacije pečatom. Pečat se kao institucija duboko ukorenio u našoj privredi, pa bi firma koja ne overava dokumentaciju pečatom verovatno delovala sumnjivo drugim privrednim subjektima. Stoga, firme i dalje izrađuju i koriste pečate.

Od dana donošenja rešenja o registraciji počinje da teče rok od 8 dana za dostavljanje dokumentacije Poreskoj upravi radi evidentiranja novoosnovanog pravnog lica. Poreska uprava poslaće Vam spisak dokumentacije koju treba da im dostavite. U ovom trenutku već treba da imate potpisan ugovor o zakupu ili kupovini poslovnog prostora i ugovor za pružanje knjigovodstvenih usluga, jer ćete ove ugovore dostavljati zajedno sa drugom dokumentacijom Poreskoj upravi.

Tom prilikom treba da dostavite i prvu poresku prijavu u kojoj ćete dati projekcije prihoda i rashoda, te dobiti za prvu poslovnu godinu (period od dana osnivanja do kraja kalendarske godine). Preporuka je da Vam ovu poresku prijavu popuni računovođa, jer u njoj treba dati obračun akontacije poreza na dobit koju ćete plaćati mesečno.

1 Komentar

  1. Marijana Andjelkovic

    Postovani,
    Interesuje me da li postoji rok za prijavu novoosnovanog udruzenja gradjana poreskoj upravi od kada dobije resenje i pib od APR-a?

    Odgovori

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *