Jedan od osnovnih dokumenata svakog privrednog društva je OP obrazac  – obrazac overenih potpisa lica za zastupanje.

On sadrži opšte podatke privrednog društva i spisak svih lica koja su zastupnici društva.

OP obrazac nastaje po osnivanju društva a pre njegove registracije u Agenciji za privredne registre. Naime, nakon osnivanja i definisanja svih lica koja će zastupati društvo, zakonski zastupnik – direktor i ostali zastupnici, ukoliko se imenuju, unose svoje podatke i svoj potpis u OP obrazac, koji se nakon toga overava u sudu ili opštini. Prilikom overe, proverava se identitet potpisnika, i potvrđuje autentičnost potpisa. Zastupnici nadalje, tokom poslovanja firme, treba da potpisuju dokumentaciju istim potpisom kao što je onaj u overenom OP obrascu.

Uobičajeno se OP obrazac overava u četiri primerka. Jedan primerak zadržava organ overe – sud ili opština, po jedan primerak dostavlja se APR-u i PU (Poreskoj upravi), a jedan ostaje za arhivu privrednog društva.

Potpisnici moraju lično otići u sud ili opštinu radi overe, sa važećim ličnim kartama, odnosno pasošima ukoliko su u pitanju strani državljani.

OP obrazac je obavezan deo dokumentacije koja se predaje prilikom registracije firme u Agenciji za privredne registre i prilikom prve prijave firme nadležnoj Poreskoj upravi.

Prilikom svake promene zastupnika, treba izraditi i overiti novi OP obrazac i predati ga Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi, uz prijavu promene zastupnika. Jedan primerak OP obrasca obično se predaje i poslovnoj banci.  Većina banaka prihvata kopiju ovog dokumenta.

Ovde možete preuzeti OP obrazac u PDF formatu.

[download id=“1591″]