Osnivanje društva ograničene odgovornosti

od strane | mar 17, 2013 | Osnivanje privrednih društava | 0 Komentara

Pročitali ste naš tekst Privredno društvo ili preduzetnik i odlučili se za prvo. Pre nego što počnete sa obavljanjem delatnosti, potrebno je da osnujete i registrujete Vašu firmu. Pomoć pri registraciji firme može da Vam pruži knjigovodstvena agencija, ali za određene poslove neophodno je prisustvo osnivača.

Preduzeće osnivaju njegovi članovi – osnivači odnosno vlasnici. Ono se osniva donošenjem osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju (kada preduzeće ima više osnivača) odnosno Odluke o osnivanju društva ograničene odgovornosti (kada firma ima samo jednog osnivača). Pre donošenja ovog dokumenta, potrebno je da odredite osnovne elemente privrednog društva – njegov naziv, sedište, delatnost, kapital kojim se osniva, udeo svakog člana – vlasnika itd. Svi ovi podaci su obavezni elementi osnivačkog akta.

Prema važećem zakonu firma može da obavlja onoliko delatnosti koliko osnivači žele. Prilikom osnivanja prijavljujete samo pretežnu delatnost, a to je ona koja će po proceni osnivača donositi najviše prihoda. Naravno, za određene delatnosti potrebna je dozvola države ( na pr. trgovina oružjem) dok su određene delatnosti potpuno zabranjene ili ih samo obavljaju u tu svrhu osnovana preduzeća (na pr. trgovina električnom energijom).

Potpisan osnivački akt nosite u sud ili opštinu radi overe potpisa. Ako firma ima više osnivača, svi se navode u osnivačkom aktu i svi ga svojeručno potpisuju. Uz plaćanje određene takse i Vaše lično prisustvo, službenik stavljanjem pečata potvrđuje da ste Vi svojeručno potpisali osnivački akt te da je on time punovažan. Ovaj korak morate obaviti sami, knjigovođa ne može ovo da obavi umesto osnivača. Odlazak u sud/opštinu iskoristite i da overite takozvani OP obrazac. Na ovom obrascu nalaze se podaci i potpisi lica ovlašćenih za zastupanje i takođe se overavaju kako bi se potvrdilo da su ga lica navedena u obrascu svojeručno potpisala. Oba dokumenta – akt i OP obrazac pripremite u 4-5 primeraka i sve ih overite.  Biće Vam potrebni kako tokom osnivanja tako i u kasnijem radu firme. Blanko OP obrazac možete kupiti u knjižari ili preuzeti sa našeg sajta, klikom na link koji se nalazi na dnu članku Overeni potpisi lica za zastupanje.

Nakon overe osnivačkog akta Vaša firma je osnovana. Sledi Vam registracija firme u Agenicji za privredne registre i prikupljanje dokumentacije koja se ovom prilikom predaje, a nakon toga i prijava nove firme nadležnoj Poreskoj upravi.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *